06/70-317-9772  
Navigáció átugrása  
Navigációs linkek átugrása
        
 
Skip Navigation LinksKezdőoldal     
  A butorasztalos.eu oldalakkal kapcsolatos tudnivalók

A , butorasztalos.eu weboldalakat (a továbbiakban: butorasztalos.eu oldalak) a
Aspnet Hosting Service (Németh és Társa 2000 Kft) (a továbbiakban: Üzemeltető) működteti. A butorasztalos.eu oldalak az Internet közcélú hálózatán a http://www.butorasztalos.eu URL-ek alatt érhetőek el.


A , butorasztalos.eu képgyűjtemények tekintetében az elektronikus fénykép szolgáltatások, valamint összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény értelmében az adott képgyűjtemények szerkesztői minősülnek szolgáltatónak.

A , butorasztalos.eu oldalak használatának megkezdésével valamennyi felhasználó ráutaló magatartással elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat. A , butorasztalos.eu oldalak használata kizárólag ezen feltételeknek és szabályoknak megfelelően történhet. Amennyiben a felhasználási és adatvédelmi feltételeit az Üzemeltető a jövőben módosítja, a változásokat a , butorasztalos.eu vagy aspnet.hu oldalak nyitóoldalán megfelelően közzéteszi és a módosításra a felhasználók figyelmét felhívja.

1. A butorasztalos.eu oldalak felhasználásának feltételei

1.1 A butorasztalos.eu oldalak megjelenítésére, működésére és fenntartására vonatkozó műszaki, grafikai, szoftveres és egyéb (például az oldalak formai és tartalmi felépítésével, a tartalmi elemek elnevezésével, színelrendezésével kapcsolatos) megoldások, a butorasztalos.eu oldalakon feltüntetett, felhasznált és a , butorasztalos.eu oldalakkal egyébként kapcsolatos adatok, információk, ikonok, logók, védjegyek, domain nevek és egyéb megjelölések a Magyarországon hatályos jogszabályok és nemzetközi szerződések és egyezmények által biztosított keretek között jogvédelemben részesülnek és azok tekintetében minden vagyoni jog kizárólag az Üzemeltetőt illeti.

1.2 A , butorasztalos.eu oldalakon elérhető tartalom eltérő megjelölés vagy utalás hiányában az Üzemeltető szellemi alkotását illetve szerzői jogvédelmet élvező művét képezi és az Üzemeltető külön kifejezett írásbeli engedélyének hiányában kizárólag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően használható fel. Az ilyen felhasználás kizárólag magáncélból történhet és jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetlenül és közvetett módon sem szolgálhatja. A magáncélú felhasználás körében a , butorasztalos.eu oldalak felhasználója - az on-line hozzáférésen túl - kizárólag azok egyes részeinek a felhasználó által az Internet-hozzáféréshez használt számítógépe merevlemezén történő rögzítésére vagy kinyomtatására jogosult, de kifejezetten nem jogosult az adott tartalom így többszörözött részének az újrafelhasználására, terjesztésére, bármilyen eszközzel és/vagy formában történő másolására, átvételére, adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, a tartalom kereskedelmi forgalomba történő hozatalára sem ellenérték fejében, sem anélkül.


2. Felelősség a szolgáltatásért

2.1 Az oldalakon található kép és videó anyagok a ASPnet Hosting Service és Kiss Jenő által rendelkezésre állított anyagokból kerültek válogatásra . Mivel ezen képek szerzői jogvédelméről és az újrafelhasználás korlátozásáról nincs kapacitásunk meggyőződni, vélelmezzük, hogy szabadon felhasználhatóak. Amennyiben oldalunkon olyan tartalmat talál, amely szerzője, vagy a szerzői jog birtokosa az ujrafelhasználáshoz nem járult hozzá, kérjük jelezze és a szóban forgó tartalmat 24 órán belül eltávolítjuk.
Az oldalon található további anyagok nagy része az , butorasztalos.eu tulajdonát képezi, valamint a tulajdonosok hozzájárulásával, illetve az internet szabad oldalairól származnak. Amennyiben mégis valamelyik anyag az Ön tulajdonát képezné, azt jelezze és kérésre azonnal eltávolítjuk. 


2.2 A , butorasztalos.eu oldalak tartalma kizárólag tájékoztató jellegű és azok használata a felhasználó saját kockázatára és felelősségére történik. Az Üzemeltető nem garantálja, hogy a , butorasztalos.eu oldalakon található funkciók zavartalanul működnek és hibamentesek, hogy az észlelt hibák kijavításra kerülnek, illetve, hogy a , butorasztalos.eu oldalak vagy az annak elérését biztosító szerver vírusmentes és/vagy nem tartalmaz egyéb ártalmas komponenst. Az Üzemeltető nem vállal felelősséget és garanciát a , butorasztalos.eu oldalakon található és ott elérhető anyagok használatáért és a használat következményeiért, továbbá a , butorasztalos.eu oldalak tartalmának pontosságáért, megbízhatóságáért, hibamentességéért vagy zavartalan működéséért.

2.3 Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (elektronikus kereskedelmi törvény) rendelkezéseivel összhangban az Üzemeltető nem ellenőrzi az általa hozzáférhetővé tett információk tartalmát és nem keres olyan tényeket vagy körülményeket amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.


3. A felhasználási feltételek megsértésének jogkövetkezményei

A , butorasztalos.eu oldalak felhasználásának feltételeit rögzítő szabályok megsértése esetén az Üzemeltető haladéktalanul megteszi a jogsérelem vagy jogszabálysértés által szükségessé tett jogi lépéseket, vagyis polgári jogi igények esetén peres eljárást kezdeményez és megfelelő esetben megindítja az elektronikus kereskedelmi törvényben szabályozott értesítési és eltávolítási eljárást, bűncselekmény gyanúja esetén feljelentést tesz, egyéb esetben értesíti az ügyben hatáskörrel rendelkező hatóságot és az eljáró szervekkel együttműködik.

4. Adatvédelmi szabályok

4.1 Előfordulhat, hogy a , butorasztalos.eu oldalak meghatározott részeihez való hozzáférést az Üzemeltető regisztrációhoz köti, melynek során az Üzemeltető a felhasználó személyes adatainak birtokába juthat, de a , butorasztalos.eu oldalakon történő adatszolgáltatás minden esetben önkéntes. Az adatok felhasználásának módjáról és céljáról az Üzemeltető általában a regisztrációs vagy azon az oldalon tájékoztatja a felhasználót ahol az adatok megadására sor került.

4.2 A , butorasztalos.eu oldalakra ellátogató felhasználók számítógépének egyes adatai és IP-címei a felhasználók látogatásai rögzítésének céljából naplózásra kerülnek. Ezeket az adatokat az Üzemeltető kizárólag statisztikák készítésére használja fel, például annak megállapítása céljából hogy a , butorasztalos.eu oldalak mely részét milyen gyakran látogatják a felhasználók és alkalmanként mennyi időt töltenek ott. Az IP-címeket az Üzemeltető semmilyen olyan más adathoz nem köti, amely alapján a felhasználó személyesen beazonosítható lenne, ugyanakkor meghatározott esetekben ezek a címek és a naplófájlok személyes adatnak minősülnek.

4.3 A , butorasztalos.eu oldalak egyes részeinek letöltésekor az Üzemeltető kisméretű, adott esetben személyes adatokat is tartalmazó adatfájlokat (cookie) telepít a felhasználó számítógépére adatfeljegyzés, a felhasználó azonosítása és további látogatásainak megkönnyítése céljából. A felhasználó az Internet hozzáféréshez használt böngészőjében beállíthatja hogy értesítést kapjon arról, ha az Üzemeltető cookie-t kíván elhelyezni a számítógépén és a cookie-k küldését bármikor meg is tilthatja. Ugyanakkor a cookie-k el nem fogadásakor egyes oldalak nem működnek tökéletesen, illetve előfordulhat, hogy a felhasználó nem kap jogosultságot bizonyos adatokhoz való hozzáféréshez.

   

  Németh és Társa 2000 Kft                                                2006.07.15

 
Copyright (c) 2000-2006 Butorasztalos.eu, designed by ASPnet  
  
 
  - bútor - asztalos - bútorasztalos - asztalosmunkák - faipar - famunkák - konyha - szekrény - készítés - lakkozás - tervezés - ragasztás - kivitelezés - asztalosok - berendezés - felújítás - hajóbútor - bútorok - ápolószerek - kép - galéria - Kiss Jenő -